Fen İşleri Müdürlüğü
Ahmet GÜNDOĞDU
Yazı İşleri Müdürlüğü
Ahmet GÜNDOĞDU
Mali Hizmetler Müdürlüğü
Vehbi DOĞAN
Emlak Servisi
Ayla KÜSMEZ
Tahsilat Servisi
Ayla KÜSMEZ
Zabıta Servisi
Ahmet DEMİR
12