Göre Kasabası 227 Adet Toplu Konut Projesinin Anahtar Teslim Tarihleri

Ekleme Tarihi: 20.11.2020 16:43:57Nevşehir Göre Toplu Konut Projesi kapsamında yer alan 227 adet konutun yapım çalışmaları tamamlanmış, geçici kabul tutağı onaylanmış ve konutlar anahtar teslim aşamasına gelmiştir.Söz konusu proje kapsamında yer alan 227 adet konutun anahtar teslim işlemleri 01-31 Aralık 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Konut alıcıları, ekte yer alan program çerçevesinde, ilk olarak, satışa aracılık eden T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Nevşehir Kapadokya Şubesine konutlarına ilişkin KDV tutarını yatıracaklardır. 3065 sayılı KDV Kanunu gereğince, teslim işlemi nedeniyle doğacak Katma Değer Vergisi tutarı nakit olarak ödenecektir. Alıcılar, aynı gün konutlarını teslim almak üzere, müşavir firma "OPTİM & PETA İş Ortaklığı"nin Nevşehir Göre Toplu Konut Projesi şantiyesinde hazır bulunacaklardır. Alıcıların, konut tesliminde getirmesi gereken belgeler aşağıda yer almaktadır. 1. Kimlik belgesi, (Nufus Cüzdanı). 2. Gayrimenkul Satış Sözleşmesinin alıcıda bulunan nüshası. 3. Konut vekâleten teslim alınacak ise vekâletnamenin aslı ve fotokopisi. 4. KDV tutarının yatırıldığına dair belge veya fatura İstenen belgelerde eksiklik olması durumunda konut teslimi yapılamayacağından, söz konusu belgelerin eksiksiz olarak getirilmesine özen gösterilmesi önem arz etmektedir. Halkımızın bilgilerine,
Belge Adı İndir
ekpdf